Menu Close

Parallax

OPIS PROJEKTA

Projekt je direktno povezan sa specifičnim ciljem kroz povećanje broja besplatnih programa radne rehabilitacije i organiziranjem obrazovno rehabilitacijskih izleta s ciljem uključivanja branitelja i njihovih obitelji u riziku od socijalne isključenosti te se nastoji unaprijediti kvaliteta življenja. Navedene aktivnosti odlično odgovaraju na potrebe i probleme ciljne skupine projekta jer su istraživanja prijavitelja tako pokazala. Upravo su navedene projekte aktivnosti te prisustvo članova obitelji branitelja detektirane kao ključne za povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete života branitelja.

Projektne aktivnosti provode su u Grada Zagreba, Zagrebačke, Šibensko-kninske i Istarske, Dubrovačko-neretvanske, Vukovarsko–srijemske, Osječko-baranjske županije.

CILJNE SKUPINE OBUHVAĆENE OVIM PROJEKTOM

Hrvatski branitelj/stradalnik Domovinskog rata

Članovi obitelji hrvatskog branitelja/stradalnika Domovinskog rata

CILJ PROJEKTA

Inkluzija hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata i članova njihove obitelji u podizanju opće kvalitete življenja i podupiranje potpune psihosocijalne reintegracije svih sudionika i stradalnika rata, te poboljšavanje psihofizičke, opće i zdravstvene sposobnosti, rehabilitacije. Uz plan programa vježbanja i druženja, želimo pomoći u smanjivanju stresa i olakšati svakodnevne fizičke i psihološke napore.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  • Uključivanje minimalno 60 sudionika (hrvatskih branitelja i članova njihove obitelji), te tako povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata.
  • Poboljšanja opće zdravstvene sposobnosti pripadnika ciljane skupine
  • Nabava prijevoznog sredstva koje će tijekom cijelog projekta osigurati uslugu prijevoza i pratnje za provedbu programa kampova i izložbi, te plesnih i psihosocijalnih radionica koji će tijekom cijelog projekta osigurati uslugu prijevoza i pratnje u uključivanju u društvene aktivnosti .

AKTIVNOSTI SE OGLEDAJU KROZ

  • Pružanje psihosocijalne pomoći i resocijalizacije – angažiranje osobe za provođenje psihosocijalne pomoći četiri puta mjesečno po 2 sata za Hrvatske vojne invalide Domovinskog rata i za članove njihovih obitelji, hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata kroz treninge. Program podrazumijeva sljedeće intervencije: informiranje, savjetovanje, rehabilitaciju, bračne tretmane, obiteljske tretmane, kreativne radionice za odrasle, informativne aktivnosti u medijima, edukaciju stručnjaka na programu,
  • Provedba radne terapije putem sporta – svaki dan osim nedjelje provodi se radna terapija putem sporta, od čega se teži oblici invaliditeta imaju mogućnost individualnih terapija u jutarnjim satima: potreban angažman trenera (u sklopu cijene fitness centra) i fizioterapeuta (4 puta mjesečno po 7 sati) – organizirati prijevoz za organizirane sistematske preglede i fizikalnu rehabilitaciju, te prati zdravstveno stanje korisnika
  • Program edukativnih kampova – edukacija vezana za sportske, kulturne i društvene aktivnosti (2 puta godišnje)
  • Pružanje usluga u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti te program prijevoza i pratnje – osigurati prijevoz za osobe s invaliditetom radnim danima vozača – osigurati osobu za pomoć u obavljanju svakodnevnih životnih potreba