Menu Close
conference-room-768441

Projektni tim

VODITELJICA PROJEKTA


Gospođa Mirjana Kunović zadužena je  za organizaciju aktivnosti te za poslove pripreme podataka vezanih za izradu izvještaja o provedbi projekta.

KOORDINATOR PROJEKTA


Gospodin Slavko Validžić koji je zadužen za pripremu kriterija za sudjelovanje u aktivnostima, zaprimanje i obradu prijava te organizaciju. Također koordinator je zadužen i za komunikaciju s pripadnicima ciljane skupine.

—Pngtree—first aid box medical and_1170783

GERONTODOMAĆICA


Gospođa Emilija Đuđar zadužena je za pružanje usluga pomoći u kući pripadnicima ciljane skupine.